The Blog

ברצונינו להודות לך על היחס, ליווי, טובת לב ועל זמן שהשקעת (ולא לשווא ) בטיפול בדירתינו.
אתה אדם הגון, אכפתי, נכנס ללב כי זה לא ברור מאליו שמתווך קודם כל חושב על הטובת הלקוח ולא על הארנק השמן שלו…..
אתה מדהים, מקסים, מקצועי, כל מי שנכנס אליך למשרד ישר מבין שהוא בידיים הכי הכי נאמנות.
תודה מקרב לב ממשפחת קאושנסקי.

השוואה בין הנכסים

להשוות (0)