The Blog

פניתי לטימור לאחר שלא הצלחתי למכור את הדירה בדרכים אחרות. טימור עבד במקצועיות רבה , ניהל משא ומתן לשביעות רצונם של שני הצדדים והדירה נמכרה לאחר תקופה קצרה. טימור הוא מתווך אמין ויודע להביא את העיסקה לסיום מהיר.

השוואה בין הנכסים

להשוות (0)