מדיניות פרטיות

פבר 11, 2020

מדיניות הפרטיות של אתר www.timurmataev.com

מבוא

מתייב נדל”ן, להלן ה”אתר” מודה לך על התעניינותך ועל ביקורך. השמירה על פרטיותך ועל פרטיך, חשובה לנו מאד. נתונים אישיים הנאספים במהלך הביקורים באתר שלנו מעובדים על ידינו בהתאם להוראות החוקיות החלות במדינות בהן מופעל האתר .

שימושך באתר מהווה הסכמה למדיניות הפרטיות.

במקרה של חוסר הסכמה למדיניות הפרטיות – השימוש באתר אסור.

איסוף ועיבוד של נתונים אישיים

אתר משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות המשתמש האישיות ולצורכי אבטחת מידע. ‘עוגיות” הן קבצי טקסט, שהדפדפן יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר ועוד. ככל שישנם כאלה. המשתמש רשאי, בכל עת, לנקות את ה”עוגיות” מן הדפדפן או להגדירו כך שיסרב להשתמש ב”עוגיות”.

שימוש וגילוי נתונים אישיים אודותיך ומטרת השימוש בנתונים אלו

האתר משתמש בנתוניך האישיים אך ורק לצורך ניהולו השותף, שירות הלקוחות, פרסום, סקרי
מוצר ושיווק. אנו נגלה את נתוניך אך ורק לרשויות מדינה, במקרים בהם הדבר נדרש לפי הדין.
אנו מחייבים את עובדינו, שלוחנו ומפיצנו לשמור על חשאיות ולציית לכללי ההתנהגות של
האתר ולחוקי המדינה.

העברת מידע לצדדים שלישיים

על אף האמור לעיל, בעל האתר רשאי להעביר לצדדים שלישים את המידע הנאסף במקרים
הבאים ורק בהם:

א. אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדיים שלישים המציעים אותם למכירה באמצעות
האתר, יועבר לצדדים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת התהליך;
ב. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין האתר או מי ממפעיליו שתחייב חשיפת פרטיך;
ג. תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין;
ד. יתקבל צו שיפוטי המורה למפעילי האתר למסור את פרטיך ;
ה. מפעיל האתר ימכור או יעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד

כלשהו- וכן במקרה בו יתמזג עם גוף אחר ו ימזג את פעילויות האתר עם פעילותו
של צד שלישי, ובלבד שמקבל המידע החדש יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות
פרטיות זו.

חופש הבחירה

אנו מעוניינים להשתמש בנתוניך כדי להודיע לך על מוצרינו ושירותינו החדשים ובמקרים
המתאימים לבקש את חוות דעתך. כמובן, השתתפותך חופשית לחלוטין. באם לא תסכים, אתה
חופשי להודיע לנו זאת בכל עת באמצעות מכתב בדואר לכתובת נח מוזס 4 ,ראשון לציון  או
במשלוח הודעת דוא”ל, לכתובת  info@timurmataev.com או בלחיצה על כפתור “הסר” או “unsubscribe “המופיע בתחתית כל הודעת דוא”ל שאנו שולחים, כך שנוכל למנוע באופן מדויק את השימוש בנתוניך.

רישום לשירותים

ככל ונדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים המוצעים באתר, האתר עשוי לבקש ממך
מידע אישי הנחוץ במישרין לאספקת שירותים אלו.

חופש המידע והזכות לעיון

על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א -8978 ,כל אדם זכאי לעיין במידע המוחזק עליו במאגר. על
כן, לפי בקשתך בכתב, נודיע לך בעזרת דואר אלקטרוני אילו נתונים אישיים מאוחסנים אצלנו
בהתאם לדין המקומי. באם מידע כאמור אינו מדויק, אנו נתקן או נמחק את המידע לפי בקשתך.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יחליט מפעיל האתר על שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות של האתר,
הנוגעים להוראות השימוש במידע שמסרת, תפורסם אודות כך הודעה ברשימת התפוצה הכללית
של האתר.
הגרסה הנוכחית של המדיניות זמינה באופן חופשי באינטרנט בכתובת
https://timurmataev.com/mediniut-prttiut

אבטחה

מפעיל האתר נעזר באמצעי אבטחה טכניים וארגוניים כדי להגן על המידע המצוי במאגרי
המידע השונים של האתר, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים
בלתי מוסמכים. נהלי האבטחה מוגברים בהדרגה במידה שטכנולוגיות חדשות נכנסות לשימוש.
על אף האמור, מפעיל האתר אינו מתחייב ששירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני
גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן באתר. במידה ותתעורר כל שאלה ביחס לאבטחת המידע
ופרטיות נתוניך האישיים, אנא פנה לשירותי האתר באחת הדרכים המפורטות לעיל .