דוח עסקאות מתייב נדל״ן

2020
תאריך בעצה עסקהעִיראזורכתובת דירה שני מכרהמכיר אתחלתימכיר סופיחדרים
2020-03-05ראשון לציוןנחלת היודהאשר אורנבך 2השכרה8500פנטהאוז
2020-05-12ראשון לציוןמרכזמולבר 22השכרה45004
2020-05-26ראשון לציוןנואת אשליםפסנטר 2השכרה50003
2020-06-18ראשון לציוןמרכזתרמ״ב 13220000020250003
2020-07-06ראשון לציוןמרכזירשפלד 14השכרה38003
2020-07-27ראשון לציוןמרכזוולפסון 32135000012700002.5
2020-09-02ראשון לציוןמרכזדרור 4139000013250003.5
2020-09-08ראשון לציוןמרכזחיל אלמוני 8השכרה40003
2020-09-25ראשון לציוןרמזהדרים 1השכרה53004
2020-11-01ראשון לציוןאברומוביץשפירה 4137000013050003
2019
תאריך בעצה עסקהעִיראזורכתובת דירה שני מכרהמכיר אתחלתימכיר סופיחדרים
2019-04-18ראשון לציוןאברמוביץטרכטנברג 28127000012000003.5
2019-10-23ראשון לציוןנואת אשליםפסנטר 2השכרה50003
2019-10-28ראשון לציוןאברמוביץקרן היסוד 13136000012500003.5
2019-12-04בת יםבת יםYBOX -Lighthouse בת ים389000038000004
2018
תאריך בעצה עסקהעִיראזורכתובת דירה שני מכרהמכיר אתחלתימכיר סופיחדרים
2018-06-03ראשון לציוןנאות אשליםהרב גורן 7השכרה50004
2018-09-25ראשון לציוןרמב״םאלרועי 14125000011180003
2017
תאריך בעצה עסקהעִיראזורכתובת דירה שני מכרהמכיר אתחלתימכיר סופיחדרים
2017-01-02ראשון לציוןרמב״םירושלים 28 5 חד. מ״שמש19500001750000
2017-02-20ראשון לציוןנאות אשליםהפסנטר 8/753005000
2017-05-25ראשון לציוןמערבראובן 9/313200001200000
2017-06-21ראשון לציוןקרית הלאום קומה 14 upper west29200002860000
2017-07-06ראשון לציוןקרית הלאום קומה 1 upper west26000002570000
2017-08-18ראשון לציוןרמב״םירושלים 17 5 חד. מ״שמש23500002300000
2017-09-03ראשון לציוןנאות אשליםהרב גורן 7/2422500001990000
2017-11-09ראשון לציוןנווה יםהנחשול 83 5 חד. ק1027500002700000
2016
תאריך בעצה עסקהעִיראזורכתובת דירה שני מכרהמכיר אתחלתימכיר סופיחדרים
2016-01-10ראשון לציוןאברמוביץטרכטנברג 24 קומה 1138000012650003
2016-02-20ראשון לציוןמרכזגרינבום 8/16175000016000004
2016-03-20ראשון לציוןקרית הלאוםאלוף דוד 11245000024000005
2016-03-23ראשון לציוןמערבהרביץ 43/214200013100003
2016-04-05ראשון לציוןמערבברניצקי 22 קומה קרקה145000013000003
2016-05-10ראשון לציוןכצנלסוןכצנלסון 17/12 קומה 4175000016450004
2016-06-14ראשון לציוןמערבראובן 7125000011000003
2016-06-21ראשון לציוןכצנלסוןבן גוריון 40/27 קומה 6175000016500004
2016-08-21ראשון לציוןמשולש זבוטינסקיפולו בן גוריון 5 קומה 5275000026500005
2016-07-24ראשון לציוןמערבשכרות בהורביץ 37.1450041003
2016-07-26ראשון לציוןרביביםשלומו עלירז 3 קומה 3152000014500003
2016-11-20ראשון לציוןרמב״םאברבנל 4 קומה 8160000014000004
2016-12-17ראשון לציוןרמב״םבית חדש ברח רש״י 35 קומה 4215000020750005
2015
תאריך בעצה עסקהעִיראזורכתובת דירה שני מכרהמכיר אתחלתימכיר סופיחדרים
2015-01-07ראשון לציוןמרכזחיל אלמוני 8125000011500003
2015-05-12ראשון לציוןקריית פרס נובלברג פול 28450000052000006
2015-02-17ראשון לציוןרמב״םאלקעלי 26124000012000004
2015-05-14ראשון לציוןמרכזדרור 4106000010000003.5
2015-06-26ראשון לציוןרמב״םאלרועי 1410500009500003
2020-07-12ראשון לציוןקריית כרמיםהכורמים 11175000016500005
2015-07-13ראשון לציוןנווה יםנחשול 36השכרה53004
2015-07-15ראשון לציוןקרית הלאוםאלוף דוד 11287000028000005
2015-08-23ראשון לציוןמרכזפינסקר 710500009800002.5
2015-09-02ראשון לציוןבאר יעקובשא נס 1170000016800004
2015-09-24ראשון לציוןמרכזהרצל98000009600003
2015-09-24ראשון לציוןמערבשפרינצק 5127000012200003
2014
תאריך בעצה עסקהעִיראזורכתובת דירה שני מכרהמכיר אתחלתימכיר סופיחדרים
2014-01-15ראשון לציוןאברומוביץקרן היסוד3
2014-02-19ראשון לציוןלֹודפרימן3
2014-02-25ראשון לציוןרמב״םמולכו 8167000015500004
2014-03-17ראשון לציוןנואת אשליםפסנטר 2השכרה50003
2014-03-31ראשון לציוןהשומרהשומר 12175000017000005
2014-06-16ראשון לציוןחולוןהבעל שם טוב 15135000012800003.5
2014-06-24ראשון לציוןנואת אשליםנארגן 7השכרה59004
2014-06-25ראשון לציוןמרכזנפטלי הלל 4השכרה35003
2014-09-22ראשון לציוןבת יםשקמה 38השכרה39003
2014-09-28ראשון לציוןקדמת קאשוןחיים שרף 4155000016500004
2014-09-30ראשון לציוןחולון 8 החורטים. משרדיםהשכרה106206
2014-11-12ראשון לציוןמרכזוייצברד 14132000012500004
2013
תאריך בעצה עסקהעִיראזורכתובת דירה שני מכרהמכיר אתחלתימכיר סופיחדרים
2013-02-20ראשון לציוןרמב״םרש״ 253
2013-05-13ראשון לציוןנווה יםהאניה 10קוטז
2013-06-09ראשון לציוןנווה יםאלמוגים 3קוטז
2013-06-23ראשון לציון מרכזפינסקר 463
2013-07-11ראשון לציוןרמב״םסטפן וייז 113.5
2013-07-24ראשון לציוןקידמת ראשוןפופל 144.5
2013-09-08ראשון לציוןרמב״םאריה רפאל 24
2013-09-16ראשון לציוןרמב״םמשמר הירדן 29
2013-10-13ראשון לציוןמרכזבן זאב 6
2013-11-13ראשון לציוןנחלת היודהאשר אורנבך 233500003100000פנטהאוז
2013-11-25ראשון לציוןגן נחוםשיבת ציון 17
2012
תאריך בעצה עסקהעִיראזורכתובת דירה שני מכרהמכיר אתחלתימכיר סופיחדרים
2012-01-12ראשון לציוןמשור הנוףגיבשטין 7/41290000,00 ₪1200000,00 ₪4
2012-02-13ראשון לציוןרמב״םהרב קוק 131500000,00 ₪1460000,00 ₪5
2012-01-01ראשון לציוןקדמת ראשוןפנינה ומשה 5/7120000,00 ₪995000,00 ₪5
2012-04-17ראשון לציוןרביביםשגיא יהודה 132150000,00 ₪20900005
2012-04-17ראשון לציוןקדמת ראשוןפנינה חמושה 5שכרות5
2012-05-08ראשון לציוןנעוריםתנועת הנוער 61600000,00 ₪155000,00 ₪
2012-05-31ראשון לציוןמרכזפינסקר 7860000,00 ₪830000,00 ₪2
2012-06-10ראשון לציוןרמב״םיוחנן סנדלר 101490000,00 ₪1420000,00 ₪4
2012-06-25ראשון לציוןרמב״םפיק״א 231600000,00 ₪1550000,00 ₪4
2012-07-01ראשון לציוןרמב״םקידוש השם 131100000,00 ₪1050000,00 ₪4
2012-07-10ראשון לציוןנעוריםהצופים 171350000,00 ₪1320000,00 ₪
2012-07-31ראשון לציוןרביביםחתיבת קריאתי220000,00 ₪2150000,00 ₪
2012-11-11ראשון לציוןמערבדרובין 15155000,00 ₪1420000,00 ₪5
2012-11-18ראשון לציוןרמב״םרש״25 4/4920000,00 ₪855000,00 ₪3
2012-12-18ראשון לציוןמערבברוניצקי 22950000,00 ₪930000,00 ₪3
2011
תאריך בעצה עסקהעִיראזורכתובת דירה שני מכרהמכיר אתחלתימכיר סופיחדרים
2011-02-13ראשון לציוןראמב״םאלקעלאי 163
2011-02-16ראשון לציוןקידמת קישוןשרירה 83
2011-04-12ראשון לציוןראמב״םאברבנל 183.5
2011-05-05ראשון לציוןמרכזבו זאב 63
2011-05-18ראשון לציוןיוספתלקקל בת יים3
2011-06-12ראשון לציוןקדמת ראשוןפנינה ומשה 55
2011-06-16ראשון לציוןאברומוביץזבוטינסקי 363
2011-07-10ראשון לציוןאילת 433
2011-11-20ראשון לציוןנעוריםפיק"א 234
2011-12-12ראשון לציוןשיכוני המזרחמורדי הגטאות4
2011-12-27ראשון לציוןקידמת ראשוןרובן ובת שבע 1
2010
תאריך בעצה עסקהעִיראזורכתובת דירה שני מכרהמכיר אתחלתימכיר סופיחדרים
2010-01-17ראשון לציוןרמת אליהשי אגנון 8570000540000,00 ₪2
2010-02-16ראשון לציוןמערברמז 1 4/4950000₪910000₪3
2010-02-25ראשון לציוןמערברמז 3 1/4970000₪910000₪3
2010-03-09ראשון לציוןמרכזדרור 231650000₪1570000₪5
2010-03-23ראשון לציוןרמב״םהגדוד העברי 771570000₪1480000₪5
2010-05-15ראשון לציוןגן נחוםלבונטין 28950000₪90000₪3.5
2010-06-20ראשון לציוןמרכזדרור 13/6 2/4980000₪910000₪3.5
2010-08-01ראשון לציוןמרכזקקל בת ים580000,00 ₪550000,00 ₪2
2010-08-09ראשון לציוןנעריםהצופים 31550000₪1500000₪4
2010-11-20ראשון לציוןמרכזדרור13 /7890000₪850000₪3.5
2010-12-25ראשון לציוןמרכזפינסקר 42 4/485000₪71500₪2
2009
תאריך בעצה עסקהעִיראזורכתובת דירה שני מכרהמכיר אתחלתימכיר סופיחדרים
2009-01-14ראשון לציוןמרגלין 18950000₪920000₪3.5
2009-01-30ראשון לציוןבן סרוק 6/141370000₪1315000₪4.5
2009-01-30ראשון לציוןשכרות ברוטשילד 723800₪3800₪3
2009-03-05ראשון לציוןגלוסקין 151450000₪1390000₪5
2009-07-05ראשון לציוןתנועת הנוער 151050000₪990000₪3
2009-08-02ראשון לציוןאלקעלי 2670000₪590000₪2.5
2009-08-03ראשון לציוןרב נורוק 5/5620000₪540000₪3
2009-08-26ראשון לציוןרביביםקוטז1980000₪1665000₪5
2009-08-26ראשון לציוןחוזון אש 15 4/4775000₪775000₪3.5
2008
תאריך בעצה עסקהעִיראזורכתובת דירה שני מכרהמכיר אתחלתימכיר סופיחדרים
2008-01-06ראשון לציוןמערבהדרים 7ב/3663000₪3
2008-01-10ראשון לציוןאברחמוביץשפירה 123.5
2008-01-30ראשון לציוןקידמת ראשוןמיכאל לוין 10א/5620000₪
2008-02-27ראשון לציוןרמב״םברנדייס 16700000,00 ₪680000,00 ₪
2008-03-27ראשון לציוןאברחמוביץקרית ספר 17ב/74/4 בלי5400002.5
2008-05-14ראשון לציוןמערבהרובץ 21840000₪
2008-05-14ראשון לציוןמערבקפלינסקי 21 3/4715000₪3
2008-07-01ראשון לציוןאברחמוביץזבטטינסקי 62/7 3/4730000₪7050003
2008-07-04ראשון לציוןמערבמניה שחת 11 1/4 בלי790000,00 ₪760000₪3
2008-07-08ראשון לציוןרמב״םגבעתי 10830000₪790000₪3
2008-07-11ראשון לציוןמערבהירשפלד 25/14650000₪
2008-07-15ראשון לציוןאברחמוביץתל חי 26/988000₪8000004
2008-09-03ראשון לציוןמערברוטשילד 68 2/4 בלי840000₪805000₪3.5
2007
תאריך בעצה עסקהעִיראזורכתובת דירה שנ נמכרהמכיר אתחלתימכיר סופיחדרים
2007-02-13ראשון לציוןרמב״םחזון אש 15115000$110000$3
2007-05-11ראשון לציוןרמב״םארי רפאל מע 2/11155000$152500$4
2007-05-31ראשון לציוןמערבויניק 38. 3/4 בלי140000$138000 $3
2007-06-08ראשון לציוןגן נחוםהוסשקין 26/2145000$140000$3
2007-06-25ראשון לציוןרמב״םהכובש 27155000$153000$4
2007-08-27ראשון לציוןרמב״םמרגולין 5/8125000$119000$2.5
2007-08-28ראשון לציוןרמב״םצ. ג. בנות 15/2135000$132000$3
2007-09-09ראשון לציוןאברומוביץשפירה 14/8 4/4145000$140000$4
2007-10-29ראשון לציוןרמב״םרב קוק 19/2 1/4185000$179000$4
2007-12-20ראשון לציוןרמב״םחב״ד 20/117 מעלית150000$150000$3.5

דוח עסקאות מתייב נדל״ן

2020
תאריך בעצה עסקהעִיראזורכתובת דירה שני מכרהמכיר אתחלתימכיר סופיחדרים
2020-03-05ראשון לציוןנחלת היודהאשר אורנבך 2השכרה8500פנטהאוז
2020-05-12ראשון לציוןמרכזמולבר 22השכרה45004
2020-05-26ראשון לציוןנואת אשליםפסנטר 2השכרה50003
2020-06-18ראשון לציוןמרכזתרמ״ב 13220000020250003
2020-07-06ראשון לציוןמרכזירשפלד 14השכרה38003
2020-07-27ראשון לציוןמרכזוולפסון 32135000012700002.5
2020-09-02ראשון לציוןמרכזדרור 4139000013250003.5
2020-09-08ראשון לציוןמרכזחיל אלמוני 8השכרה40003
2020-09-25ראשון לציוןרמזהדרים 1השכרה53004
2020-11-01ראשון לציוןאברומוביץשפירה 4137000013050003
2019
תאריך בעצה עסקהעִיראזורכתובת דירה שני מכרהמכיר אתחלתימכיר סופיחדרים
2019-04-18ראשון לציוןאברמוביץטרכטנברג 28127000012000003.5
2019-10-23ראשון לציוןנואת אשליםפסנטר 2השכרה50003
2019-10-28ראשון לציוןאברמוביץקרן היסוד 13136000012500003.5
2019-12-04בת יםבת יםYBOX -Lighthouse בת ים389000038000004
2018
תאריך בעצה עסקהעִיראזורכתובת דירה שני מכרהמכיר אתחלתימכיר סופיחדרים
2018-06-03ראשון לציוןנאות אשליםהרב גורן 7השכרה50004
2018-09-25ראשון לציוןרמב״םאלרועי 14125000011180003
2017
תאריך בעצה עסקהעִיראזורכתובת דירה שני מכרהמכיר אתחלתימכיר סופיחדרים
2017-01-02ראשון לציוןרמב״םירושלים 28 5 חד. מ״שמש19500001750000
2017-02-20ראשון לציוןנאות אשליםהפסנטר 8/753005000
2017-05-25ראשון לציוןמערבראובן 9/313200001200000
2017-06-21ראשון לציוןקרית הלאום קומה 14 upper west29200002860000
2017-07-06ראשון לציוןקרית הלאום קומה 1 upper west26000002570000
2017-08-18ראשון לציוןרמב״םירושלים 17 5 חד. מ״שמש23500002300000
2017-09-03ראשון לציוןנאות אשליםהרב גורן 7/2422500001990000
2017-11-09ראשון לציוןנווה יםהנחשול 83 5 חד. ק1027500002700000
2016
תאריך בעצה עסקהעִיראזורכתובת דירה שני מכרהמכיר אתחלתימכיר סופיחדרים
2016-01-10ראשון לציוןאברמוביץטרכטנברג 24 קומה 1138000012650003
2016-02-20ראשון לציוןמרכזגרינבום 8/16175000016000004
2016-03-20ראשון לציוןקרית הלאוםאלוף דוד 11245000024000005
2016-03-23ראשון לציוןמערבהרביץ 43/214200013100003
2016-04-05ראשון לציוןמערבברניצקי 22 קומה קרקה145000013000003
2016-05-10ראשון לציוןכצנלסוןכצנלסון 17/12 קומה 4175000016450004
2016-06-14ראשון לציוןמערבראובן 7125000011000003
2016-06-21ראשון לציוןכצנלסוןבן גוריון 40/27 קומה 6175000016500004
2016-08-21ראשון לציוןמשולש זבוטינסקיפולו בן גוריון 5 קומה 5275000026500005
2016-07-24ראשון לציוןמערבשכרות בהורביץ 37.1450041003
2016-07-26ראשון לציוןרביביםשלומו עלירז 3 קומה 3152000014500003
2016-11-20ראשון לציוןרמב״םאברבנל 4 קומה 8160000014000004
2016-12-17ראשון לציוןרמב״םבית חדש ברח רש״י 35 קומה 4215000020750005
2015
תאריך בעצה עסקהעִיראזורכתובת דירה שני מכרהמכיר אתחלתימכיר סופיחדרים
2015-01-07ראשון לציוןמרכזחיל אלמוני 8125000011500003
2015-05-12ראשון לציוןקריית פרס נובלברג פול 28450000052000006
2015-02-17ראשון לציוןרמב״םאלקעלי 26124000012000004
2015-05-14ראשון לציוןמרכזדרור 4106000010000003.5
2015-06-26ראשון לציוןרמב״םאלרועי 1410500009500003
2020-07-12ראשון לציוןקריית כרמיםהכורמים 11175000016500005
2015-07-13ראשון לציוןנווה יםנחשול 36השכרה53004
2015-07-15ראשון לציוןקרית הלאוםאלוף דוד 11287000028000005
2015-08-23ראשון לציוןמרכזפינסקר 710500009800002.5
2015-09-02ראשון לציוןבאר יעקובשא נס 1170000016800004
2015-09-24ראשון לציוןמרכזהרצל98000009600003
2015-09-24ראשון לציוןמערבשפרינצק 5127000012200003
2014
תאריך בעצה עסקהעִיראזורכתובת דירה שני מכרהמכיר אתחלתימכיר סופיחדרים
2014-01-15ראשון לציוןאברומוביץקרן היסוד3
2014-02-19ראשון לציוןלֹודפרימן3
2014-02-25ראשון לציוןרמב״םמולכו 8167000015500004
2014-03-17ראשון לציוןנואת אשליםפסנטר 2השכרה50003
2014-03-31ראשון לציוןהשומרהשומר 12175000017000005
2014-06-16ראשון לציוןחולוןהבעל שם טוב 15135000012800003.5
2014-06-24ראשון לציוןנואת אשליםנארגן 7השכרה59004
2014-06-25ראשון לציוןמרכזנפטלי הלל 4השכרה35003
2014-09-22ראשון לציוןבת יםשקמה 38השכרה39003
2014-09-28ראשון לציוןקדמת קאשוןחיים שרף 4155000016500004
2014-09-30ראשון לציוןחולון 8 החורטים. משרדיםהשכרה106206
2014-11-12ראשון לציוןמרכזוייצברד 14132000012500004
2013
תאריך בעצה עסקהעִיראזורכתובת דירה שני מכרהמכיר אתחלתימכיר סופיחדרים
2013-02-20ראשון לציוןרמב״םרש״ 253
2013-05-13ראשון לציוןנווה יםהאניה 10קוטז
2013-06-09ראשון לציוןנווה יםאלמוגים 3קוטז
2013-06-23ראשון לציון מרכזפינסקר 463
2013-07-11ראשון לציוןרמב״םסטפן וייז 113.5
2013-07-24ראשון לציוןקידמת ראשוןפופל 144.5
2013-09-08ראשון לציוןרמב״םאריה רפאל 24
2013-09-16ראשון לציוןרמב״םמשמר הירדן 29
2013-10-13ראשון לציוןמרכזבן זאב 6
2013-11-13ראשון לציוןנחלת היודהאשר אורנבך 233500003100000פנטהאוז
2013-11-25ראשון לציוןגן נחוםשיבת ציון 17
2012
תאריך בעצה עסקהעִיראזורכתובת דירה שני מכרהמכיר אתחלתימכיר סופיחדרים
2012-01-12ראשון לציוןמשור הנוףגיבשטין 7/41290000,00 ₪1200000,00 ₪4
2012-02-13ראשון לציוןרמב״םהרב קוק 131500000,00 ₪1460000,00 ₪5
2012-01-01ראשון לציוןקדמת ראשוןפנינה ומשה 5/7120000,00 ₪995000,00 ₪5
2012-04-17ראשון לציוןרביביםשגיא יהודה 132150000,00 ₪20900005
2012-04-17ראשון לציוןקדמת ראשוןפנינה חמושה 5שכרות5
2012-05-08ראשון לציוןנעוריםתנועת הנוער 61600000,00 ₪155000,00 ₪
2012-05-31ראשון לציוןמרכזפינסקר 7860000,00 ₪830000,00 ₪2
2012-06-10ראשון לציוןרמב״םיוחנן סנדלר 101490000,00 ₪1420000,00 ₪4
2012-06-25ראשון לציוןרמב״םפיק״א 231600000,00 ₪1550000,00 ₪4
2012-07-01ראשון לציוןרמב״םקידוש השם 131100000,00 ₪1050000,00 ₪4
2012-07-10ראשון לציוןנעוריםהצופים 171350000,00 ₪1320000,00 ₪
2012-07-31ראשון לציוןרביביםחתיבת קריאתי220000,00 ₪2150000,00 ₪
2012-11-11ראשון לציוןמערבדרובין 15155000,00 ₪1420000,00 ₪5
2012-11-18ראשון לציוןרמב״םרש״25 4/4920000,00 ₪855000,00 ₪3
2012-12-18ראשון לציוןמערבברוניצקי 22950000,00 ₪930000,00 ₪3
2011
תאריך בעצה עסקהעִיראזורכתובת דירה שני מכרהמכיר אתחלתימכיר סופיחדרים
2011-02-13ראשון לציוןראמב״םאלקעלאי 163
2011-02-16ראשון לציוןקידמת קישוןשרירה 83
2011-04-12ראשון לציוןראמב״םאברבנל 183.5
2011-05-05ראשון לציוןמרכזבו זאב 63
2011-05-18ראשון לציוןיוספתלקקל בת יים3
2011-06-12ראשון לציוןקדמת ראשוןפנינה ומשה 55
2011-06-16ראשון לציוןאברומוביץזבוטינסקי 363
2011-07-10ראשון לציוןאילת 433
2011-11-20ראשון לציוןנעוריםפיק"א 234
2011-12-12ראשון לציוןשיכוני המזרחמורדי הגטאות4
2011-12-27ראשון לציוןקידמת ראשוןרובן ובת שבע 1
2010
תאריך בעצה עסקהעִיראזורכתובת דירה שני מכרהמכיר אתחלתימכיר סופיחדרים
2010-01-17ראשון לציוןרמת אליהשי אגנון 8570000540000,00 ₪2
2010-02-16ראשון לציוןמערברמז 1 4/4950000₪910000₪3
2010-02-25ראשון לציוןמערברמז 3 1/4970000₪910000₪3
2010-03-09ראשון לציוןמרכזדרור 231650000₪1570000₪5
2010-03-23ראשון לציוןרמב״םהגדוד העברי 771570000₪1480000₪5
2010-05-15ראשון לציוןגן נחוםלבונטין 28950000₪90000₪3.5
2010-06-20ראשון לציוןמרכזדרור 13/6 2/4980000₪910000₪3.5
2010-08-01ראשון לציוןמרכזקקל בת ים580000,00 ₪550000,00 ₪2
2010-08-09ראשון לציוןנעריםהצופים 31550000₪1500000₪4
2010-11-20ראשון לציוןמרכזדרור13 /7890000₪850000₪3.5
2010-12-25ראשון לציוןמרכזפינסקר 42 4/485000₪71500₪2
2009
תאריך בעצה עסקהעִיראזורכתובת דירה שני מכרהמכיר אתחלתימכיר סופיחדרים
2009-01-14ראשון לציוןמרגלין 18950000₪920000₪3.5
2009-01-30ראשון לציוןבן סרוק 6/141370000₪1315000₪4.5
2009-01-30ראשון לציוןשכרות ברוטשילד 723800₪3800₪3
2009-03-05ראשון לציוןגלוסקין 151450000₪1390000₪5
2009-07-05ראשון לציוןתנועת הנוער 151050000₪990000₪3
2009-08-02ראשון לציוןאלקעלי 2670000₪590000₪2.5
2009-08-03ראשון לציוןרב נורוק 5/5620000₪540000₪3
2009-08-26ראשון לציוןרביביםקוטז1980000₪1665000₪5
2009-08-26ראשון לציוןחוזון אש 15 4/4775000₪775000₪3.5
2008
תאריך בעצה עסקהעִיראזורכתובת דירה שני מכרהמכיר אתחלתימכיר סופיחדרים
2008-01-06ראשון לציוןמערבהדרים 7ב/3663000₪3
2008-01-10ראשון לציוןאברחמוביץשפירה 123.5
2008-01-30ראשון לציוןקידמת ראשוןמיכאל לוין 10א/5620000₪
2008-02-27ראשון לציוןרמב״םברנדייס 16700000,00 ₪680000,00 ₪
2008-03-27ראשון לציוןאברחמוביץקרית ספר 17ב/74/4 בלי5400002.5
2008-05-14ראשון לציוןמערבהרובץ 21840000₪
2008-05-14ראשון לציוןמערבקפלינסקי 21 3/4715000₪3
2008-07-01ראשון לציוןאברחמוביץזבטטינסקי 62/7 3/4730000₪7050003
2008-07-04ראשון לציוןמערבמניה שחת 11 1/4 בלי790000,00 ₪760000₪3
2008-07-08ראשון לציוןרמב״םגבעתי 10830000₪790000₪3
2008-07-11ראשון לציוןמערבהירשפלד 25/14650000₪
2008-07-15ראשון לציוןאברחמוביץתל חי 26/988000₪8000004
2008-09-03ראשון לציוןמערברוטשילד 68 2/4 בלי840000₪805000₪3.5
2007
תאריך בעצה עסקהעִיראזורכתובת דירה שנ נמכרהמכיר אתחלתימכיר סופיחדרים
2007-02-13ראשון לציוןרמב״םחזון אש 15115000$110000$3
2007-05-11ראשון לציוןרמב״םארי רפאל מע 2/11155000$152500$4
2007-05-31ראשון לציוןמערבויניק 38. 3/4 בלי140000$138000 $3
2007-06-08ראשון לציוןגן נחוםהוסשקין 26/2145000$140000$3
2007-06-25ראשון לציוןרמב״םהכובש 27155000$153000$4
2007-08-27ראשון לציוןרמב״םמרגולין 5/8125000$119000$2.5
2007-08-28ראשון לציוןרמב״םצ. ג. בנות 15/2135000$132000$3
2007-09-09ראשון לציוןאברומוביץשפירה 14/8 4/4145000$140000$4
2007-10-29ראשון לציוןרמב״םרב קוק 19/2 1/4185000$179000$4
2007-12-20ראשון לציוןרמב״םחב״ד 20/117 מעלית150000$150000$3.5